Opis modułu mechanicznego Cp-Symbols (cp-Symbole). Części znormalizowane opracowane na podstawie polskich norm (śruby, nakrętki, podkładki, łożyska, kołki, . Tolerancji średnic d i d1 nie ustala się, co nie oznacza. Dzięki czemu przy skręcaniu nakrętki ze śrubą wystąpi pasowanie luźne. Pól tolerancji s® ednicy podziałowej d2 i średnicy zewnętrznej d. Symbol p i wartośc podziałki w mm ujętą w nawiasy (tylko w przpadky gwintu wielokrotnego).
Cp-Symbols jest okrojoną wersją znacznie bardziej rozbudowanego programu cp-System. pn-en 1666: 2002, Nakrętki sześciokątne z kołnierzem stożkowym. Oznaczenie rozpoczyna się od liter hs (nie omawiane– bo na s nie. Przykładowe oznaczenie stali 3. 6-zgodnie z powyższą definicją oznacza: Znakowanie nakrętek– symbol cyfrowy. Rys. 4. Znakowanie nakrętek– kod zegarowy. Tel. Fax: 061/84-11-337 e-mail: biuro@ eximpolska. Pl. 5. nakrĘtki z tworzywa sztucznego din 24032. nakrĘtka radeŁkowa din 466. Symbol. m. sw. Linia gruba kreskowa; do oznaczania dopuszczalnych obszarów obróbki powierzchniowej. Nakrętki przyjmując wysokość nakrętki w= 0, 8 d. Oznaczenie elementu– wyl. s, sw. Symbol graficzny wraz z oznaczeniem: Bezpiecznik.

Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa: Ten symbol oznacza konieczność przeczytania. Przyciśnij klawisz s tak by na wyświetlaczu pojawił się symbol. Odkręć plastikową nakretkę 9. Zdejmij pokrywę baterii.

Tolerancji średnic d i d1 nie ustala się, co nie oznacza, że wartości tych średnic. Symbole tych odchyłek są takie same, jak w przypadku wałków i otworów. Ustalono trzy grupy długości skręcenia: s– małą, n– średnią, l– dużą. Jeśli uwzględni się, że zarówno w śrubach, jak i nakrętkach odchyłki wykonawcze. Śruby są stosowane razem z nakrętkami i służą do łączenia dwóch lub więcej części. Przedstawienie symboliczne polega na rysowaniu odpowiednich symboli. Klasy średnio dokładnej, oznaczone symbolem b lub klasy dokładnej. w zależności od zawartości zanieczyszczeń p i s dzielimy je na: sześciokątnym i imbusowym, na nakrętce sześciokątnej muszą znaleźć się następujące informacje: Śruby produkowane wg programu firmy oznacza się jak na rysunku poniżej. File Format: pdf/Adobe Acrobatsymboli i znaków. Można określić następujące rodzaje wymiarów: 45° dł g ś i j. i j 3 5. – kreski ukośne rysowane pod kątem 45° o długości co najmniej 3. Zasada pełnej informacji rysunkowej, co oznacza, że na rysunku należy podać bezpośrednio. Wewnętrzna gwintu wewnętrznego-nakrętki lub nagwintowanego.
Oznacza uruchomienie mechaniz-mu zamka zabezpieczającego. i: Wraz z zapaleniem się symbolu fuel, w okienku wyświetlacza ukazuje się informacja na ile minut.

7 Mar 2010. Zazwyczaj oznacza go symbol s lub Tv (oznacza to„ time value” czyli wartość czasową— w. Przymocuj śrubę do aparatu i stań na nakrętce. File Format: pdf/Adobe AcrobatTen symbol oznacza wystąpienie dodatkowych informacji w rozdziale. 1. 2. Klawiatura i klawisze funkcyjne. Nałożyć i dokręcić nakrętkę ochronną (1). Zostanie numer alarmu, oraz załączone akustyczne wyjście alarmowe na czas 2 s. Odkrecic lekko nakretki na srubach kotwiacych i pomiedzy odkrecone nakretki i. Oznacza prace podajnika 15 s. Wartosc mozna zmienic naciskajac. Kotla nalezy poslugiwac sie recznym trybem prazy kotla (na wyswietlaczu symbol ru).

Pvg Scandinavia a/s. Niels Bohrsvej 10. 6100 haderslev. Zbiornik zamknąć dokręcając szczelnie nakrętkę. Usunąć ewentualnie rozlane paliwo. Migać, co oznacza, że procedura zapłonu została rozpoczęta. Kiedy zapali się symbol fuel, to jest to znak, że paliwa w zbiorniku wystarcza na 10.

Stalker rzuca nakrętkę, uważnie obserwuje jej lot, a następnie każe iść Pisarzowi do. s. Kuśmierczyk„ Stalker jako ikona” publikacja w„ Kwartalniku filmowym” nr. Andriej Tarkowski zrobił z Shuto symbol futurystyczny w klasycznej. Poluzuj nakrętki motylkowe, aby ułożyć uchwyty na produkcie (s). Produktu. Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że.
NakrĘtka koŁpakowa a2 din 1587 m12. < Symbol> < Grubość> d= 1, d= 1. 2, d= 1. 6, d= 2, d= 2. 0, d= 2. 5, d= 3, d= 3. 2. s, 5, 5, 7, 8, 10, 13, 17 (16), 19 (18), 22 (21), 24, 30. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Co oznaczają i czym się rónią symbole przedstawione na rysunku? nakrętki. 22. Co oznaczają oznaczenia: a) St7; b) Tr 30; c) m10 x 1, 5; Przyspieszenia przedstawić na rysunku. Dane: ω 1s. 1. ε 4 s. Nazwa i symbol chemiczny pierwiastka. Zawartość graniczna. Wagowy). Stal do wyrobu nakrętek 10p-0, 20 ÷ 0, 35% p i 0, 06% s). Według takich samych zasad, jak stale stopowe konstrukcyjne, oznacza się stale odporne na. Zabezpieczające ostrze oraz nakrętka fiolki z roztworem kontrolnym stwarzają ryzyko zadławienia. Wyników pomiarów nie będzie wyświetlany symbol s po ukończeniu. Mniejsza cyfra oznacza płytsze nakłucie, a większe. Co oznacza wydłużenie trwałości powłoki cynku i podnosi walory estetyczne. s. Śruba i nakrętka użyta do zakotwienia słupa za pomocą kołnierza. SyMBOL opis ksztaŁtu. schemat ksztaŁtu. i. Wysięgnik jednoramienny . Do produkcji zmodernizowanej wersji silnika, której nadano symbol s-01z. Pierwszą serię liczącą 250 sztuk silników typu s-01z wykonano w. Sprzęgło trzeba było rozebrać z powodu poluzowania się nakrętki.
File Format: pdf/Adobe AcrobatC. Symbol uśmiechniętej twarzy: Symbol ten oznacza, że glukometr działa prawidłowo. Krok 1: Przeprowadź test z paskiem kontrolnym (patrz s. 12). Zamknij nakrętką. Pasek testowy zużyj Niezwłoczniepo wyjęciu go z butelki.

Symbol z opisem. Znak przedstawia butelkę z zieloną nakrętką oraz stylizowaną etykietę w kolorze niebieskim ze srebrną. Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. we l 40 z 11 lutego 1989 r. s. 5 p. w. p. Zasada kontradyktoryjności oznacza, iż to wnioskodawca winien wskazywać środki.
File Format: pdf/Adobe AcrobatTen symbol oznacza informacje o szczególnym znaczeniu. Nałożyć i dokręcić nakrętkę ochronną (1). Zakres jego zmian wynosi od 2 s do 250 s.
File Format: pdf/Adobe AcrobatSymbol w indeksie wyrażeń fachowych oznacza, że zamieszczono również objaœ nienie pojęcia występującego za znakiem. Moment dokręcenia, nakrętki/œ ruby mocujące koła. Ustawianie prędkoœ ci. 189. r. s. Stwo” oznacza, e w maszynie lub przy. Ten symbol oznacza. „ Uwaga! Zachować ostro ność! ” no a z koła pasowego silnika, odkręcić nakrętkę mocu-gtm720 sp3 s– 10, 5 hp. 98/37/ec. 89/336/ec. 2000/14/ec. Date. 01. 12. 2008. File Format: pdf/Adobe AcrobatTen symbol oznacza informacje o szczególnym znaczeniu. Odkręcić czarną nakrętkę ochronną (1). Zakres zmian tego parametru wynosi od 0 s do 2. Będą potrzebne: klucz do nakrętek nr 8 oraz nr 10, śrubokręt krzyŜ owy. ZamraŜ anie, ustawiając pokrętło termoregulatora w pozycji“ s” Symbol ten oznacza, Ŝ e zamraŜ arka nie jest klasyfikowana jako odpad z gospodarstwa domowego. Symbol. Nazwa. 11. s. Śruby. 12. v. Wkręty dociskowe. 13. w. Wkręty metryczne. 14. p. Podkładki. 15. n. Nakrętki. 21. f. Wkręty samoformujące. 28 Paź 2009. „ s-e” na wyświetlaczu, jednocześnie wyłączane jest zasilanie. Grot wymieniany jest prosto po odkręceniu nakrętki moletowanej mocującej tulejkę gro-ta. Symbol obok oznacza, że produkt musi być. File Format: pdf/Adobe AcrobatTen symbol oznacza wszystkie informacje na temat bezpieczeństwa podczas. Boczne należy zestawić razem i skręcić za pomocą nakrętek koronowych (3). Zwiększenie rozpiętości+ s poprzez przełożenie podkładek (2) w jednej lub obu. S. Gwint Withwortha specjalny. bs 84. 1 gwint trapezowy niesymetryczny. Gwint nakrętki. Położenie tolerancji g. Symbol klasy wg normy. pn-72 pn-92. m-57800 m-57800 u, n™ Ł. Liczba obok symbolu oznacza maksymalną twardość. Następujący symbol oznacza, że istnieje zagroże-Nakrętka łącząca, pierścień dociskowy i istniejący kołnierz kątownika należy wcisnąć na rurę wlotową (średnica. s ce-försäkran. Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat. Symbol struktury wewnętrznej urządzenia: jednofazowy, wejście prąd. Oznacza minimum i maksimum zakresu regulacji prądu spawania zgodnie z napięciem łuku. l Umieścić osłonę, sprężynę i nakrętkę w taki sposób żeby nie poluzowała się. Opakowania i produkty po upływie ich daty ważności muszą zostać fachowo.
Symbol. Średnica wiercenia [mm]. Grubość ścianki [mm]. Opak, szt. Cena Netto 100 (szt. mhd-s 4/20. tnf/s z wkrętem. 8. 3, 5x55. 5. 100. 0, 22. tnf/w z hakiem prostym. Następnie dokręcamy nakrętkę lub śrubę z nacięciem. Co oznaczają litery s, g, n w korytkach Multiline? Symbole s, g. Ważne jest by po zakończeniu tej operacji nałożyć na nakrętki systemowe osłony z. Kontra, nakrętka uniemożliwiająca odkręcanie się innej nakrętki, np. Misce sterów lub konusowi. Np. Symbol t6 oznacza obróbkę aluminium polegająca na długotrwałym wygrzewaniu. Zawodnicy startują najczęściej z 30 s opóźnieniem. Złącze normalne 48/48 sw 19. Symbol sw oznacza numer klucza do przy-nakrętki ściągu az 230 przykręcić do dźwigarów pionowych. u120 (19). Nakrętki, w sposób pokazany na rysunku. • Połączyć przewód elektryczny w sposób. Się symbol). Podczas pracy na małej i średniej prędkości obrotowej symbol. Ion-oznacza jony ujemne. s-ilość jonów. cc– milimetry. Symbol ten oznacza specjalne zalecenia, odnoszące się do zastosowań w strefie Ex. Cyklicznie: czerwona dioda led pulsuje przez 4 s-zielona dioda ledœ wieci przez 4 s. Wtykowe m12 × 1, obracając nakrętkę zaciskową). Oznacza to, że podczas montażu nie ma potrzeby stosowania podparć, a praca. s c. s s l l 2 l 3 d3 d1. Noœ noœ ci kotew hab h. Symbol artykułu. Gwint zewn. Nakrętka. Podkładka. Połączenie z łącznikami słupowymi. Y-umieszczone na końcu symbolu oznacza zewnętrzną osłonę polwinitową. Nakrętek (wyroby konkurencji z uwagi na ocynk są wyposażone w nakrętki nadwymiarowe). Szpulowych typu s-80 i s-115 na słupach okrągłych za pomocą obejm. A ja dzis wzialem srube z nakretka m8 i powolutku bezkolizyjnie wyjalem ten. Trzeba napić w miejsce tulejki w kole zamachowym-jaki rozmiar, symbol? Umieszczone na korpusie głowicy zaczepowej parametry dopuszczalne d i s (d. Jeżeli sprawdzian opadnie poniżej kuli, to oznacza to, że kula zaczepu kulowego jest. Elementów dźwigni (zgodnie z wytłoczonymi symbolami na głowicy). z jaką siłą należy dokręcać nakrętki piasty osi oraz śruby przykręcające koło?

Swoje torby po śniadaniach. Stos papierków po cukierkach. Co oznacza ten znak? Przedmiot oznaczony tym symbolem nadaje się do ponownego przetworzenia. Odp. Butelki należy wypłukać, usunąć nakrętki i nalepki. Klasa iv.
Dodatkowe symbole literowe, umieszczone na końcu znaku, oznaczają odmiany gatunków stali. Połączenia gwintowe– elementami łączącymi są śruby, nakrętki i wkręty. s³ f/kt. Czyli. b* i³ f/kt. Stąd i³ f/b* kt. b– szerokość. Gwint wewnętrzny, np. Nakrętka. d-średnica zewnętrzna. Oznaczenie szeregu tolerancji i symbol połoŜ enia pola najpierw d. Oznaczanie gwintów na rysunkach. Przykłady. m20 x 2-5h-s. m20 x 2– 6h/5g6g. m6– 7h/7g-l. Taki symbol i nagłówek oznaczają bezpośrednie zagrożenie. Niestosowanie się do takiego. s= nakrętka zabezpieczająca klucz szczękowo-oczkowy.

Każdego dnia, co godzinę, wysyłając sms-em kod spod nakrętki. Nazwa ta wywodzi się z języka łacińskiego (vigilare) i oznacza czuwanie, straż nocną, wartę. Wieszano go u pułapu nad stołem, gdzie oprócz funkcji ozdobnej i symbolu.

Otwór, do którego wchodzi łeb śruby lub nakrętka, mieści się w. Na szyjce rozwiertaka oznaczona jest jego średnica w milimetrach i symbol pasowania, co oznacza. s k r o b a k i (rys. 3. 17) są narzędziami bardzo prostymi.
Symbol PKWiU dla nakrętek m16 cynk 28. 74. 11-83 który przecież kwalifikuje się pod poz. Tylko, że niektóre pozycje mają" ex" a jak jest ex to oznacza. 1tek manorca 60 s-tg antracyt 2mapei primer 10kg 3termobet plastyfikator.
Automatyczne oznaczanie końcówek dla symboli iec. Kilkadziesiąt kolejnych norm iso, en, din i pn dla elementów złącznych (śruby, nakrętki, podkładki). _/pms* pj+ s+ p+ m+ w-p+ x+ l+ b+ m+ z+ t-wcb+. 9, Data: Kwiecień 20 2007 07: 32: 16. To nie symbol twardości tylko klasa wytrzymałościowa śruby. Na Twoje szczęście śruby częściej są dobre, nakrętki to raczej loteria.
Symbol" A" oznacza protokół asi, " b" m-bus. 300 baud, " C" m-bus 2400 baud. Łącznik. Nakrętka. Uszczelka. dn [mm] d [mm]. d. l [mm]. d1. s [mm]

. Wielkości wektorowe najczęściej oznacza się dużymi lub małymi literami ze. v, a, b. Wartość liczbową (moduł lub długość) wektora a oznacza się symbolami a lub. w wyniku mnożenia otrzymuje się wielkość skalarną s. Iloczyn. w nakrętce) lub korkociąg w kierunku od wektora a do wektora b.

Symbole i wskazówki. Znak bezpieczeństwa ostrzegający przed zagrożeniem zranienia osób. Karta katalogowa ogranicznika przepięć polim® s do zastosowań w systemach prądu. 8. 8 do gwintów w nakrętkach aluminiowych.
Tekst z tym symbolem należy czytać szczególnie uważnie! Bezpiecznik sprężyny/25649/i tuleja sprężyny/12002 s/12003 s/. Nakrętka 3/8' ' Umieszczenie nalepki ce oznacza spełnienie wymagań norm en. 8 Usuwanie usterek. 9) Poluzować śruby i nakrętki połączenia łuku z tworzywa z szyną poziomą. Symbol zamówieniowy śrub kulowych. 8. 1 Typ fsu (din69051). 8. 2 Typ fdu (din69051). Oznacza to, że siła Fa traktowana jest jak offset o wartości. c-cichobieżny. y-cylindryczny. Typ nakrętki: s-pojedyńcza. d-podwójna. Homologacja wydana w/g tej dyrektywy oznaczona jest symbolem: " eX" tego regulaminu oznaczona jest symbolem: " Ex" gdzie x-oznacza państwo, które ją wydało. s-maksymalne dopuszczalne obciążenie pionowe kuli zaczepu wyrażone w kg. Słabe dokręcenie śrub i nakrętek może spowodować poluzowanie lub wręcz. Gwarancja: 03 miesiące w serwisie zewnętrznym producent Kyocera symbol producenta tk-18. LinkBasic koszyczek z nakrętką+ śruba do montażu sprzętu w szafie rack (cfp01). fs-1030d wydajność (5% pokrycia) 7 200 str. Wydajność (test dr Grauert) 10 000 s. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
8 oznacza śrubę z gwintem metrycznym. Części złączone z gwintem: śruby. Następnie wkładamy śrubę, podkładkę i dokręcamy nakrętkę. Jak wiadomo idea ta pozwala na wymiarowanie przekroju pasów na siły s= m/h. w czasie. Symbole śrub (222); Polecenie sru-rysowanie śrub i otworów (223); Rysowanie śrub w.
Symbol, poj/waga, opak. oz, netto, brutto. 206/750, 750ml, but. Nakrętka dozująca-pasuje do butelek 1l. Umożliwia precyzyjne dozowanie 5/10/15/20ml płynu. s. Aureus, e. Hirae, e. Coli, p. Mirabilis, p. Aeruginosa oraz c. Albicans. Wyposażenie korpusu łącznika w wymienne nakrętki pozwala na umieszczanie różnych filtrów i. Rozmiar s, filtry 2* pro² p3, norma en140, en143, znak ce. File Format: pdf/Adobe AcrobatTen symbol oznacza informacje o szczególnym znaczeniu. Odniesienie. Odkręcić czarną nakrętkę ochronną (1). 2. Nacisnąć przycisk reset. Zostanie numer alarmu, oraz załączone akustyczne wyjście alarmowe na czas 2 s. Ten symbol oznacza informacje o szczególnym znaczeniu. Odniesienie. ⇒ Symbol ten oznacza wystąpienie dodatkowych informacji w rozdziale. 3. Nałoyć i odkręcić nakrętkę ochronna (1). Zakres jego zmian wynosi od 5 s do 250 s. . " koło" oznacza obracający się element nośny znajdujący się między oponą a osią. Symbol" x" w przypadku obręczy jednoczęściowej. Litera" S" jeżeli gniazdo zlokalizowane jest symetrycznie (opcjonalnie); Śruby i nakrętki mocujące zaciska się z zastosowaniem momentu obrotowego podanego.
108803· Klucz do otwierania i zamykania pojemników z nakrętką 2 cale i 3/4 cala. Hazard Statement (s), h226: Łatwopalna ciecz i pary. Precautionary Statement (s), p210: Przechowywać z dala od źródeł. Hazard Symbol. Harmful.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (sst) są wymagania dotyczące. Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej. Transport znaków i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.

łącznika (2); nakrętka zaciskowa i uszczelniająca element przesuwny łącznika. s s s. Do mocowania łączników (wlotowego i wylotowego)-oznaczana symbolem. Liczba 546 oznacza typ wzb-g o zmniejszonej długości wspornika konsoli. Oznakowanie zgodności, s' wiadczqcy o tym że wyrób spełnia zasadnicze wymaga-Umieszczony na tabliczce ostrzegawczej symbol x oznacza zakaz umieszczania. Połączone ze sobą śrubą 7 z nakrętką 8, osłoniętą pokrętłem wykonanym z two. Cks, Wał korbowy, nut, Nakrętka, spg, Sprężyna. Np. Te symbole, które zaczynają się od" 4" odnoszą się do grasso. Np. 70 oznacza sabroe smc, a 71 oznacza model sabroe cmo-1. copeland* d4-6 r+ s*-pobierz dokument. Oznaczony literą„ x” i zawiera lek zgodnie z symbolem. Przed zaszczepieniem poluzować nakrętkę probówki z bulionem do. Do najbliższej wartości w pełnych milimetrach: strefy mniejsze niż 10 mm oznaczają oporność; strefy o średnicy 10 mm lub. s. s= wrażliwy (strefy≥ 10 mm) r= oporny (strefy< 10 mm). Wy sza pozycja przełącznika oznacza wy sze obroty. uruchomienie maszyny. Nakrętka do igły. 658 400 031. 5. Klucz sw 10. 080 000 310. Klucz imbusowy. Symbol. Nazwa części. 0001 658 400 211 silnik uniwersalny bez przekładni. Współcześnie stosuje się zarówno biblioteki symboli 2d (np. Elementy ideowych schematów. Wykaz Polskich Norm, według których zamodelowano śruby, nakrętki i podkładki. Co w przypadku modelu śruby oznacza wygenerowanie nowego pliku.

Symbol 3 vnb k3 40x10 x 1000 x 800 x 3 oznacza nakrętkę kulkową podwójną z. w tym przypadku max odkształcenie śruby wynosi: δ s.
Pamiętaj o dokręceniu nakrętek kontrujących! Zapalona lampka przy przycisku oznacza załączoną funkcje. v. “ Opóźnienie startu” Skróty, znaki i symbole/4. Funkcje i akcesoria. w celu ochrony membrany, przyłącza ciśnieniowe aparatu s-11 są wyposaŜ one w specjalną ochronną zatyczkę. Jedynie dla przetworników ciśnień z nakrętką zaciskową). Oznacza dokładność przynajmniej 3 razy bardziej dokładną, niŜ

9 Cze 2010. Oleje które sprzedaje mają na kodzie kreskowym, 4' ' co oznacza iż jest to oryginalny niemiecki castrol! nie wzrasta (jezeli nie wiesz jaki symbol filtra, idzie, Zmieniona została nakrętka bańki zaś parametry pozostały bez zmian. s. g (25), 65, 00 zł, 1, wto 08 cze 2010 12: 08: 27 cest. Tribar Gdy w okre harley czesci sie przerwy świątecznej s. Rozczulający zapach malucha w świeżej pościeli (symbol c., a pod koniec aktywności. Nie zdarzało mi się zamienić z nią więcej niż kilkanaście s Nakretki kopulowe łów. Symbol np. Oznacza błąd pomiaru masy ciała– najmniejszy odważnik użyty do wyznaczenia. t. Szymczyk, s. Rabiej, a. Pielesz, j. Desselberger– „ Tablice.
Pierwszy człon-zawsze literowy-oznacza typ danej części, drugi-litery lub. ar-części z grupy Airlines; l-wersja w kolorze czarnym; s-wersja w kolorze srebrnym. nt-oś mocowana na nakrętki; qr-oś mocowana na szybkozamykacz. Shimano-producent; Japan-kraj produkcji: Japonia; via-symbol. 2) Nie montować niczego na powierzchni czołowej oznaczonej symbolem a (w kółku), ponieważ jest ona wykorzystywana do montażu wzorca kontrolnego. Nut and washer-nakrętka i podkładka. Pierwszy wymiar oznacza odległość od osi. Symbol sygnalizujący konieczność działania. 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Przepisy techniczne. 8 przewód giętki ze stali szlachetnej z nakrętkami nasadowymi. 1/2” i izolacją 20x13 mm, długość 250 mm. Typ s do dachówki karpiówki lub dachu krytego łupkiem. Przekątne są równej długości, oznacza to, iż. Symbole te oznaczają zarówno sam pierwiastek, jak i atom. Jednej śrubki), podobnie postąpi z nakrętką-mn i podkładką-mp. Dla głównej liczby kwantowej 2 istnieje jeden orbital typu s, oznaczany jako 2s, ale dla l= 1 (czyli.
S, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21. Helikalną patrząc od strony nakrętki blokującej kasetę. w systemie sp istnieją dwie różne nakrętki blokujące kasetę. uwaga: symbol* oznacza, że moduł taki istnieje również w wersji tytanowej.

Ogólny symbol niebezpieczeŃstwa! Symbol ostrzeenia! Tekst z tym symbolem naley czytać szczególnie uwanie! obraca się bez hałasu (hałas oznacza zuycie łoyska. Nie zapomnieć o łoyskach w umocowanej głowicy spręyny (12006-s)! 3) Jedną ręką utrzymywać docisk uchwytu kółka i dokręcić nakrętki uchwytu kółka. Symbol ten oznacza wskazówki związane z kwestiami technicznymi dotyczącymi. Nakrętki nastawczej c (sw 10) aż do osiągnięcia oczekiwanego ciśnienia.