Wynik badania histopatologicznego Naevus lentiginalis junctionalis cutis. Będę wdzięczna za informacje co to oznacza? Pozdrawiam Oznacza to znamię. Ostatnia Lab b e, uwazajqc brak chablurji za wynik niewytwarzania si kwas6w. Podaniu przez usta i6lcia-n6w pr6ba Hay a z ujemnej staje sic: dadatni q.